T.C. DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ

COVID-19 Dönemindeki Çalışmalar

Üniversitemizin COVID-19 küresel salgını sürecindeki faaliyetleri ve çalışmaları aşağıda sunulmuştur.

1. Uzaktan Öğretim Faaliyetleri (364 ders)

Üniversitemiz COVID-19 küresel salgını nedeniyle uygulamalı dersler dışındaki tüm eğitim-öğretim faaliyetlerine 30 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitim platformlarımız Adobe Connect ve Itslearning üzerinden senkron ve asenkron olarak devam etmektedir. Uygulamalı derslerin akademik takvime göre belirlenecek yaz aylarında yoğunlaştırılarak verilmesi planlanmaktadır.

Senkron & Asenkron Uygulamalar
Fakülte / Birim Senkron Verilen Ders Sayısı Asenkron Verilen Ders Sayısı
Tıp Fakültesi 52 0
Fen-Edebiyat Fakültesi 13 30
Sağlık Bilimleri Fakültesi 19 101
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 11 0
Sosyal Bilimleri Enstitüsü 0 12
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu 1 20
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 22 80
Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 2
Toplam 119 245
Sınav Uygulamaları

Sınav planlamaları devam etmektedir.

Öğretim Elemanlarına Verilen Online Eğitimler
  • 30 Mart 2020 öncesinde tüm öğretim üyelerimize Adobe Connect sanal sınıf sistemi üzerinden canlı olarak uzaktan öğretim sistemleri kullanım eğitimi verilmiştir.
  • Sanal sınıf platformumuz Adobe Connect ve asenkron uzaktan öğretim platformumuz Itslearning için detaylı kullanım kılavuzları hazırlanmıştır.
  • Tüm öğretim üyelerimize 08:30-22:00 saatleri arasında sürekli teknik destek sağlanmaktadır.
  • Hastaneden ders vermek isteyen öğretim üyelerimiz için afiliye hastanemiz Özel Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nde (Şişli Kampüsü) yer alan bazı derslikler uzaktan öğretim yöntemiyle ders vermek için hazırlanmıştır.
Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme ve Destek Çalışmaları
  • Sistem kullanımı ile ilgili bilgilendirmeler uzaktan öğretim platformu üzerinden yapılmaktadır.
  • Itslearning mesaj sistemi üzerinden online destek sağlanmaktadır.
  • Bölüm ve program sorumluları Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile koordinasyon içerisinde öğrencilerimizin yaşadığı problemlerde destek sağlamaktadır.
  • Hesap bilgilerini hatırlamama vb. problemlere karşı tüm uzaktan öğretim şifre sıfırlama işlemleri öğrencinin kendi başına gerçekleştireceği şekilde otomatize edilmiştir.
2. Sağlık Hizmet Sunumu (2 afiliye hastane)

Üniversitemiz afiliye hastanelerinde 10.03.2020 - 11.06.2020 tarihleri arasındaki COVID-19 tanılı hasta analizi:

Hasta Türü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Şişli Florence Nightingale Hastanesi
Acile ayaktan başvuran hasta sayısı 74 22.117
Evde izolasyona gönderilen hasta sayısı 27 771
Servise yatan hasta sayısı 47 89
Yoğun bakıma yatan hasta sayısı 15 59
Ölen hasta sayısı 3 38
İyileşen hasta sayısı 43 68
Toplam alınan test sayısı 2.591 24.460
3. Ar-Ge Faaliyetleri

-

4. Klinik araştırmalara katılım, ulusal/uluslararası faz çalışmalarına katılım (8)

COVID-19 salgını ile ilgili Klinik Araştırmalar Etik Kurulumuza yapılan başvurular ve değerlendirme sonuçları aşağıda sunulmuştur.

28 Nisan 2020 tarihli etik kurul toplantısında aşağıda sorumlu araştırmacıları ve araştırma başlıkları ve onay durumları yazılı olan 15 dosya başvurmuştur. 8 dosya onaylanmış, 5 dosyaya eksikleri bildirilmiş, 2 dosyanın da başvuru sırasındaki eksikleri dolayısı ile bir sonraki toplantıda incelenmesine karar verilmiştir.

Araştırma Konusu Öğretim Üyesi Etik Kurul Tarih Durum
Hematoloji Hastalarında COVID19 Enfeksiyonu Seyrinin Değerlendirilmesi Dr. Deniz Gören Şahin 28 Nisan 2020 Onaylandı
Covid-19 Tanılı Hastalarda İmmün Plazma Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Dr. Deniz Gören Şahin 28 Nisan 2020 Onaylandı
Covid-19 Hastalarında Miyokard Fonksiyonlarının Doku Doppler Ekokardiyografi Yöntemi ile Değerlendirilmesi Prof. Dr. Selen Yurdakul 28 Nisan 2020 Onaylandı
Covid Surveyansı Dr. Ahmet Uslu 28 Nisan 2020 Onaylandı
Radyolojik Bulgular Dr. Bedriye Koyuncu 28 Nisan 2020 Onaylandı
Malignite Hastalarında Asemptomatik SARS-Cov-2 Seropozitifliğini Etkileyen Faktörler Dr. Nilüfer Aykaç 28 Nisan 2020 Onaylandı
Anosmia Anket Çalışması Dr. Mazhar Çelikoyar 28 Nisan 2020 Onaylandı
Covid-19 pandemisinde tarama amaçlı kullanılan serolojik titlelerin moleküler yöntemler ve görüntüleme bulguları ile korelasyonu Prof. Dr. Mutlu Arat 28 Nisan 2020 Onaylandı
5. Bilgilendirici toplantılar, webinerlar, dijital ortamda toplantılar (2)

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nden Psikolog Recep SAĞIR aşağıdaki konularda tavsiyelerde bulundu.

6. Yayınlar

Bugün itibariyle üniversitemiz adresli COVID-19 ile ilgili yayınlanmış bilimsel yayın bulunmamaktadır.

7. Sarf Malzemesi, makine-teçhizat üretimi (1)

Sarf malzemesi ve makine-teçhizat üretimi kapsamında yapılan hizmetler aşağıdaki gibidir.

  • Üniversite kampüslerimizde kullanılmak üzere içeriği etanol, isopropanol, gliserin ve distile sudan oluşan %70 lik dezenfektan üretilmiştir.
8. Topluma Hizmet Uygulamaları (2)

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nden Psikolog Recep SAĞIR aşağıdaki konularda tavsiyelerde bulundu.

9. Salgın sonrasında uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin planlamalar ve yeni düşünceler

Salgın sonrasında tüm bölüm ve programlarımızın her sınıfında bazı teorik derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle verilmesi planlanmaktadır.